ลายไม้สัก

จาไมก้าทอง
กระเบื้องลายไม้สัก จาไมก้าทอง