เอลซ่า

PDD022 เอลซ่า
ขนาด 40×40 (ดิจิตอล)
ผิวหยาบ สีเนื้อ
ลวดลาย เป็นกราฟฟิค