โอลิเวียเทา PFT020

ขนาด 20×20 ผิวหน้าหยาบ
สีเทา กลุ่มลายกราฟฟิค