โอลิเวียน้ำเงิน PFT022

ขนาด 20×20 ผิวหน้าหยาบ
สีน้ำเงิน กลุ่มลายกราฟฟิค