โอลิเวียเขียว PFT023

ขนาด 20×20 ผิวหน้าหยาบ
สีเขียว ลายกราฟฟิค