โอลิเวียน้ำตาล PFT021

ขนาด 20×20 ผิวหน้าหยาบ
สีน้ำตาล ลายกราฟฟิค