กิ๊กซี่ส้ม PTS032

ขนาด 40×40 ผิวหน้ามัน
สีส้ม ลายกราฟฟิค