โอลานส้ม PTS047

ขนาด 40×40 ผิวหน้าเงิน สีส้ม ลายกราฟฟิค