กิ๊กซี่หยก PTS052

ขนาด 40×40 ผิวหน้า มัน
สีหยก ลวดลายกราฟฟิค