tci tiles

กระเบื้อง TCI TCI TILES ตัวอย่างสีกระเบื้อง TCI สระว่ายน้ำ หรือจะเป็นพื้นที่ทั่วไป มีขนาดมาตรฐาน ขนาด 4.25×4.25 แบ่งตามสีดังนี้ สีขาว รุ่นพริสซิมา รุ่นอันธิกา เราจำหน่าย TCI ในราคาพิเศษ ถูกกว่าที่ไหนๆ กระเบื้อง tci เป็นกระเบื้องเก่าแก่ที่ผลิตและมีการใช้ในวงการก่อสร้างมายาวนาน มากกว่า 30 ปีเลยที่เดียว และยังมีความนิยมในการใช้ในสระว่ายน้ำมีโครงการมากมายนะครับที่ใช้ TCI อาทิเช่น โครงการ Boat House Hua Hin ซึ่งใช้กระเบื้องสระว่ายน้ำ tci มากว่า หมื่น ตรางเมตเลยที่เดียว TCI Prisima กระเบื้อง tci พริสซิม่า ขนาด 9.8*9.8เซนติเมตร เกรดเอ 1กล่อง มี 100 แผ่น มีของพร้อมส่ง 1ตรางเมตรใช้ 100 แผ่น ก็คือ […]