Kenzai Tiles

Kenzai Tile

เดอะตรีทัช จำหน่ายกระเบื้องเคนไซ มาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน และทั้งนี้ยังมีบริการทีมช่างปูกระเบื้อง เคนไซ ที่มากประสบการณ์ ยาวนานกว่า 20 กว่าปี  ด้านราคานั้น ตรีทัช จำหน่ายให้ท่านในราคาที่พิเศษ พร้อมทั้งบริการจัดส่งที่รวดเร็ว ด้วยทีมงานตรีทัชที่สามารถเช็คสินค้ากระเบื้องเคนไวให้ทม่านได้อย่างรวดเร็ว ไม่เหมื่อนร้านกระเบื้องที่ไหนๆเลยครับ สามารถติดต่อ เดอะตรีทัช 02-3799065

กระเบื้องเคนไวมีความขึ้นชื่อในด้านการตกแต่งที่หลากหลายและมีสไตล์มากมายไม่ว่าจะเป็น สไตล์อิตาเลี่ยน โมเดิร์น เป็นต้น การกตแต่งของกระเบื้องเคนไซนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งในรูปแบบของ การจัดเรียงของกระเบื้องทีแปลกใหม่

Grand Canel ประชาชื่น

Grand Canel ประชาชื่น

Love Bird

Love Bird

Marriott

Marriott

ลาวาสโตน พัฒนาการซอย 15

ลาวาสโตน พัฒนาการซอย 15

การไฟฟ้าบางกรวย

การไฟฟ้าบางกรวย

ถนนข้าวสาร

ถนนข้าวสาร

นาโปลี สโตน ณ โฟร์พัฒนา

นาโปลี สโตน ณ โฟร์พัฒนา

บลูลากูน

บลูลากูน

บ้านพักย่านเมืองทองธานี

บ้านพักย่านเมืองทองธานี

บ้านพักอาศัย

บ้านพักอาศัย

เคนไซ สไตล์หรูหรา

เคนไซ สไตล์หรูหรา

หมู่บ้านปัญญา พัฒนาการ30

หมู่บ้านปัญญา พัฒนาการ30