สอบถามกระเบื้องเดอะตรีทัช
โทร Hotline : 061-826 5992 หรือคลิกแอด Line

sale-project-manager

Sale Project Manager
ดารณี ศรีสัมพันธ์

sale-admin-supervisor

Sale Admin Supervisor
เขมิกา โพธิ์คำฉาย

accounting-supervisor

Accounting Supervisor
พิชชา ปิ่นพรม

admin-account

Admin Account
มลฤดี  เอี่ยมสำอางค์

account-finance

Account & Finance
สุภาพร ทับทิมดง

sale-admin

Sale Admin
สุคนธ์ทิพย์ สัสสะวิระ

sale-admin

Sale Admin
วาทิณี กังล๊ะ