สอบถามกระเบื้องเดอะตรีทัช
โทร Hotline : 061-826 5992 หรือคลิกแอด Line

[siteorigin_widget class=”About_Widget”]

  ติดต่อเรา

Sale Project Manager
ดารณี ศรีสัมพันธ์

  ติดต่อเรา

Sale Admin Supervisor
เขมิกา โพธิ์คำฉาย

  ติดต่อเรา

Accounting Supervisor
พิชชา ปิ่นพรม

  ติดต่อเรา

Admin Account
มลฤดี  เอี่ยมสำอางค์

 

  ติดต่อเรา

Account & Finance
สุภาพร ทับทิมดง

  ติดต่อเรา

Sale Admin
สุคนธ์ทิพย์ สัสสะวิระ

  ติดต่อเรา

Sale Admin
วาทิณี กังล๊ะ