บริษัท เดอะตรีทัช เอเชียแปซิฟิค จำกัด
The Three Touch Asia Pacific Co,.Ltd.

โทร. 02-3799065-7
แฟกซ์. 02-3799070

 

Antique Tiles2016

ชมผลงาน กระเบื้องเคนไซ ของบริษัทเดอะ ตรีทัช เอเชียแปซิฟิค จำกัด Click here!! ชมผลงาน กระเบื้องสระว่ายน้ำ ของบริษัทเดอะ ตรีทัช เอเชียแปซิฟิค จำกัด Click here!!

บริหารและควบคุมคุณภาพโดย
1. นายธัญฉันท์ ไกรกาบแก้ว (คุณป๋อง) 086-3045805
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ม.รังสิต
2. นางสาวณัฐวรรณ ไกรกาบแก้ว (คุณเชอรี่) 086-3168188
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ (SIIT)
ปริญญาโท UNSW วิศวอุตสาหกรรม ประเทศออสเตรเลีย
3. นายสมภพ ไกรกาบแก้ว (คุณก้อง) 086-3690493
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ โยธา บางมด KMUTT
ปริญญาโท CIS ABAC

จำหน่ายและรับติดตั้งกระเบื้องสระว่ายน้ำ, กระเบื้องดินเผา, กระเบื้องเคนไซ (Kenzai Tiles), กระเบื้อง RCI และปูนกาวเวเบอร์ Weber

เดอะตรีทัช รับงานดังต่อไปนี้
1. รับติดตั้ง ปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ และทำระบบกันซึม โดยใช้ผลิตภัณฑ์เวเบอร์
Weber และใช้ทีมช่างเทคนิคของเวเบอร์โดยตรง
2. รับติดตั้ง ปูกระเบื้องเคนไซ โดยทีมช่างที่ชำนาญงานกว่า 30 ปี
3. รับติดตั้งหินธรรมชาติ เช่นหินภูเขา, หินทราย, หินกาบ โดยช่างหินธรรมชาติโดยตรง
4. รับติดตั้งหินแกรนิต โดยช่างหินแกรนิตโดยเฉพาะ
5. รับติดตั้งกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60*60 โดยช่างมืออาชีพ มีผลงานที่เป็นที่ยอมรับมากมาย