สอบถามกระเบื้องเดอะตรีทัช
โทร Hotline : 061-826 5992 หรือคลิกแอด Line

บริษัท เดอะตรีทัช เอเชียแปซิฟิค จำกัด
The Three Touch Asia Pacific Co,.Ltd.

 โทร. 02-3799065-7
 แฟกซ์. 02-3799070

 

Antique Tiles2016

ชมผลงาน กระเบื้องเคนไซ ของบริษัทเดอะ ตรีทัช เอเชียแปซิฟิค จำกัด Click here!! ชมผลงาน กระเบื้องสระว่ายน้ำ ของบริษัทเดอะ ตรีทัช เอเชียแปซิฟิค จำกัด Click here!!

บริหารและควบคุมคุณภาพโดย
 1. นายธัญฉันท์ ไกรกาบแก้ว (คุณป๋อง) 086-3045805
    ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ม.รังสิต
ดูแลทีมช่างปูกระเบื้อง งานติดตั้งมานานกว่า 20 ปี

 2. นางสาวณัฐวรรณ ไกรกาบแก้ว (คุณเชอรี่) 086-3168188
    ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ (SIIT)
    ปริญญาโท UNSW วิศวอุตสาหกรรม ประเทศออสเตรเลีย
ดูแลงานขาย ทีมเซลล์ ทีมงานขายโครงการ มานานกว่า 15 ปี

 3. นายสมภพ ไกรกาบแก้ว (คุณก้อง) 086-3690493
    ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ โยธา บางมด KMUTT
    ปริญญาโท CIS ABAC

จำหน่ายและรับติดตั้งกระเบื้องลายไม้, กระเบื้องสระว่ายน้ำ, กระเบื้องลายโบราณ,
กระเบื้องดินเผา, กระเบื้องเคนไซ (Kenzai Tiles), กระเบื้อง RCI และปูนกาวจรเข้ และ ปูกาวเวเบอร์ Weber 

เดอะตรีทัช รับงานดังต่อไปนี้
 1. รับติดตั้ง ปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ และทำระบบกันซึม โดยใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าจระเข้า และ เวเบอร์ตราตุ๊กแก
 Weber และใช้ทีมช่างเทคนิคของ จระเข้า และ เวเบอร์โดยตรง
 2. รับติดตั้ง ปูกระเบื้องเคนไซ โดยทีมช่างที่ชำนาญงานกว่า 30 ปี
 3. รับติดตั้งหินธรรมชาติ เช่นหินภูเขา, หินทราย, หินกาบ โดยช่างหินธรรมชาติโดยตรง
 4. รับติดตั้งหินแกรนิต โดยช่างหินแกรนิตโดยเฉพาะ
 5. รับติดตั้งกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60*60 โดยช่างมืออาชีพ มีผลงานที่เป็นที่ยอมรับมากมาย