กระเบื้องลายไม้

กระเบื้องลายไม้บ้านคุณเล็กที่ใช้ในการปูพื้น บริเวณบ้าน