กระเบื้องลายไม้ปูพื้น

กระเบื้องลายไม้ปูพื้นระหว่างรอบนอกบริเวณบ้าน