ซีนีโอ้เกร DD0135
ขนาด 40×40 (ดิจิตอล)
ผิวหยาบ สีทเา
ลายกราฟิค