เจมมินี่มัน XD0026
ขนาด 30×30 (ดิจิตอล)
ผิวหน้ามัน สีน้ำตาล
ลวดลาย กราฟฟิค