รัสเซียก้า บราวน์ BTD00092 ขนาด 60×60 (ดิจิตอล ขัดขอบ) ผิวหยาบ สีน้ำตาล ลวดลายไม้กราฟฟิค