วริญาทอง TS0048
ขนาด 40×40 ผิวหน้ามัน สีทอง
ลวดลาย กลุ่มลายๆม้กราฟฟิค