เต็มใจน้ำตาล PD0028
ขนาด 30×30 ผิวหน้ามัน สีน้ำตาล ลวดลายกราฟฟิค