ไม้ป๊อป BTD00086
60×60 (ดิจิตอล ขัดขอบ) ผิวหน้าหยาบ สีน้ำตาล กุล่มลายไม้กราฟิค