ซีนีโอ้บราวน์ DD0136
40×40 (ดิจิตอล) ผิวหน้าหยาบ สีน้ำตาล
กลุ่มลายไม้กราฟฟิค