จังเกิ้ล DD0220
ขนาด 40×40
ผิวหน้ามัน(MOULD)
สีทอง ลวดลายกราฟฟิค