วริญาน้ำตาลฃ TS0049
ขนาด 40×40 ผิวหน้ามัน สีน้ำตาล ลวดลายไม้กราฟฟิค