เต็มใจน้ำเงิน PD0027
ขนาด 30×30 ผิวหน้ามัน สีน้ำเงิน
ลวดลาย กลุ่มลายไม้กราฟฟิค