ทอปัด DD0239
ขนา่ด 40×40
ผิวมัน สีน้ำตาล ลวดลายกราฟฟิค