ขนาด 60×60 (ดิจิตอลขัด ขอบ) ผิวมัน สีเนื้อ
กลุม่ลายไม้ธรรมชาติ