กระเบื้องลายโบราณ Blezz

[jnews_element_header compatible_column_notice=”” header_icon=”fa fa-bookmark” first_title=”กระเบื้องลายโบราณ แข็งแรงทนทาน คุ้มค่าสมราคา มีลวดลายและสีสันที่มีความสวยงามแปลกตา” url=”https://www.thethreetouch.com/category/the-threetouch/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%8A-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93-blezz/” header_text_color=”#1e73be” header_background=”#d3d3d3″][jnews_slider_3 compatible_column_notice=”” number_item=”3″ autoplay_delay=”3000″ number_post=”5″ post_offset=”0″ include_category=”1188,1200,1202,1201,1190,1219,1218,1216,1217,1222,1221,1220″ enable_autoplay=”true”]

กระเบื้อง subway tile

[jnews_element_header compatible_column_notice=”” header_icon=”fa fa-bookmark” first_title=”กระเบื้องลายโบราณ แข็งแรงทนทาน คุ้มค่าสมราคา มีลวดลายและสีสันที่มีความสวยงามแปลกตา” url=”https://www.thethreetouch.com/category/the-threetouch/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%8A-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93-blezz/” header_text_color=”#1e73be” header_background=”#d3d3d3″][jnews_slider_3 compatible_column_notice=”” number_item=”3″ autoplay_delay=”3000″ number_post=”5″ post_offset=”0″ include_category=”1469,1470,1473″ enable_autoplay=”true”]
Wood tile

กระเบื้องลายไม้

[jnews_element_header compatible_column_notice=”” header_icon=”fa fa-bookmark” first_title=”กระเบื้องลายไม้ สวยหรูสไตล์ บ้านไม้ ” url=”https://www.thethreetouch.com/category/the-threetouch/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89/” header_text_color=”#1e73be” header_background=”#d3d3d3″][jnews_slider_3 compatible_column_notice=”” number_item=”3″ autoplay_delay=”3000″ number_post=”5″ post_offset=”0″ include_category=”332″ enable_autoplay=”true”]

กระเบื้องสระว่ายน้ำ

[jnews_element_header compatible_column_notice=”” header_icon=”fa fa-bookmark” first_title=”กระเบื้องสระว่ายน้ำ” url=”https://www.thethreetouch.com/category/the-threetouch/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3-blezz/” header_text_color=”#1e73be” header_background=”#d3d3d3″][jnews_slider_3 compatible_column_notice=”” number_item=”3″ autoplay_delay=”3000″ number_post=”5″ post_offset=”0″ include_category=”1190″ enable_autoplay=”true”]

กระเบื้องหกเหลี่ยม Blezz

[jnews_element_header compatible_column_notice=”” header_icon=”fa fa-bookmark” first_title=”กระเบื้องหกเหลี่ยม Blezz” url=”https://www.thethreetouch.com/category/the-threetouch/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%8A-new/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1-blezz/” header_text_color=”#1e73be” header_background=”#d3d3d3″][jnews_slider_3 compatible_column_notice=”” number_item=”3″ autoplay_delay=”3000″ number_post=”5″ post_offset=”0″ include_category=”1816″ enable_autoplay=”true”]

กระเบื้องลายหินอ่อน Blezz

[jnews_element_header compatible_column_notice=”” header_icon=”fa fa-bookmark” first_title=”กระเบื้องลายหินอ่อน Blezz” url=”https://www.thethreetouch.com/category/the-threetouch/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%8A-new/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99-blezz/” header_text_color=”#1e73be” header_background=”#d3d3d3″][jnews_slider_3 compatible_column_notice=”” number_item=”3″ autoplay_delay=”3000″ number_post=”5″ post_offset=”0″ include_category=”1202″ enable_autoplay=”true”]

กระเบื้องปูพื้น

[jnews_element_header compatible_column_notice=”” header_icon=”fa fa-bookmark” first_title=”กระเบื้องปูพื้น” url=”https://www.thethreetouch.com/category/the-threetouch/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99/” header_text_color=”#1e73be” header_background=”#d3d3d3″][jnews_slider_3 compatible_column_notice=”” number_item=”3″ autoplay_delay=”3000″ number_post=”5″ post_offset=”0″ include_category=”358,1322″ enable_autoplay=”true”]

งานหลังคา Mr.Roof

[jnews_element_header compatible_column_notice=”” header_icon=”fa fa-bookmark” first_title=”งานหลังคา Mr.Roof” url=”https://www.thethreetouch.com/category/the-threetouch/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2-mr-roof/” header_text_color=”#1e73be” header_background=”#d3d3d3″][jnews_slider_3 compatible_column_notice=”” number_item=”3″ autoplay_delay=”3000″ number_post=”5″ post_offset=”0″ include_category=”1192″ enable_autoplay=”true”]

งานหินธรรมชาติ

[jnews_element_header compatible_column_notice=”” header_icon=”fa fa-bookmark” first_title=”งานหินธรรมชาติ” url=”https://www.thethreetouch.com/category/the-threetouch/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4/” header_text_color=”#1e73be” header_background=”#d3d3d3″][jnews_slider_3 compatible_column_notice=”” number_item=”3″ autoplay_delay=”3000″ number_post=”5″ post_offset=”0″ include_category=”1193″ enable_autoplay=”true”]

งานหลังคา MR.Roof

[jnews_slider_2 compatible_column_notice=”” autoplay_delay=”5000″ date_format=”ago” content_type=”post” number_post=”5″ post_offset=”0″ include_category=”1192″ enable_autoplay=”true”]

งานกระเบื้องสระว่ายน้ำ

[jnews_slider_2 compatible_column_notice=”” autoplay_delay=”5000″ number_post=”5″ post_offset=”0″ include_category=”1190″ enable_autoplay=”true”]

งานปูพื้นโรงรถ

[jnews_slider_2 compatible_column_notice=”” autoplay_delay=”5000″ number_post=”5″ post_offset=”0″ include_category=”1322″ enable_autoplay=”true”]

งานกระเบื้องลายไม้ ปูบันได

[jnews_slider_2 compatible_column_notice=”” autoplay_delay=”5000″ number_post=”5″ post_offset=”0″ include_category=”1360″ enable_autoplay=”true”]

เรามีช่างชำนาญ งานปูกระเบื้องดินเผา ผนัง หลังคา สระว่ายน้ำ มืออาชีพ

[jnews_slider_2 compatible_column_notice=”” autoplay_delay=”5000″ number_post=”5″ post_offset=”0″ include_category=”1197″ enable_autoplay=”true”]

งานคอนกรีตบล็อก

[jnews_slider_2 compatible_column_notice=”” autoplay_delay=”5000″ number_post=”5″ post_offset=”0″ include_category=”1446″ enable_autoplay=”true”]

งานหินธรรมชาติ

[jnews_slider_2 compatible_column_notice=”” autoplay_delay=”5000″ number_post=”5″ post_offset=”0″ include_category=”1193″ enable_autoplay=”true”]

ลายกระเบื้อง ปูพื้น ลานจอดรถ สระว่ายน้ำ ห้องน้ำ

[jnews_slider_2 compatible_column_notice=”” autoplay_delay=”5000″ number_post=”5″ post_offset=”0″ include_category=”372″ enable_autoplay=”true”]
[vc_images_carousel images=”5045,5044,5043,5057,4464,4452,4457,4456,4460,4458,3469,3466,3467,3468,3462,3464,3457,3333,3332,3331,3323,3322,3334,3042,2925,63″ img_size=”650×650″ speed=”3000″ autoplay=”yes” wrap=”yes” css_animation=”fadeIn”]
[jnews_widget_about compatible_column_notice=”” title=”เรากล้าการันตี กระเบื้องระดับโลก หรูหราระดับพรีเมียม” aboutname=”กระเบื้องเดอะตรีทัช” align=”true” aboutimg=”7259″]รางวัลอันทรงคุณค่า งานที่เชียวชาญ ผู้นำทางด้านการปูกระเบื้อง อย่างมืออาชีพ[/jnews_widget_about]
  • กระเบื้องลายไม้  เป็นสินค้าที่ เดอะตรีทัช มีลายให้เลือกเป็นจำนวนมาก มีหลากหลายขนาด หลายแบบ มีทั้งของในประเทศไทย และที่เรานำเข้ามาจากต่างประเทศ ในคุณภาพระดับเกรด AAA
กระเบื้องลายโบราณ Blezz โดย เดอะตรีทัช เป็นสินค้าที่คิดค้นโดย ทีมผู้บริหาร ที่พัฒนาลายกระเบื้องในสมัยโบราณ นำมาอยู่บน กระเบื้องเนื้อพอร์ซเลน คุณภาพสูง ที่กำลังได้รับความนิยมมากในขณะนี้

 

กระเบื้องสระว่ายน้ำ  Blezz  เป็นกระเบื้องสระว่ายน้ำ แบรนด์เดียว ที่มีทีมช่างสำหรับการปูกระเบื้องให้พร้อม โดยทีมช่างของเรามีประสบการณ์และมีผลงาน 500 กว่าโครงการทั่วไปประเทศไทย


เดอะตรีทัช >>
จำหน่าย กระเบื้องเคนไซ และรับติดตั้ง ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ พื้น ผนัง การันตีด้วยคุณภาพและผลงานมากกว่า 500 โครงการ!!!

เดอะตรีทัช >> จำหน่าย แกรนิตโต้ ทั้งปูพื้น ปูผนัง คุณภาพเยี่ยมทั้งนำเข้าและในประเทศก็มี!!

เดอะตรีทัช >> ของเรา เป็นตัวแทนจำหน่าย พร้อมรับติดตั้ง หินโบราณ อย่างเป็นทางการ

เดอะตรีทัช >> จำหน่าย กระเบื้องยาง กระเบื้องไวนิล เเละ ลามิเนต ปูพื้นคุณภาพเยี่ยมจากต่างประเทศ

เดอะตรีทัช >> จำหน่ายกระเบื้องปูพื้น ยี่ห้อ Kenzai TCI RCI ดูราเกรส Sosuco เเละ อาร์เต้

เราเดอะตรีทัช >> เป็นตัวเเทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ ปูนกาวซีเม้นต์ ยาเเนว เวเบอร์ เเละจระเข้

เดอะตรีทัช >> เป็นตัวเเทนจำหน่าย เคมีภัณฑ์ ก่อสร้าง ซึ่งเป็นเเบรนด์ของ BASF เป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ก่อสร้างอันดับ 1 ของโลก!!

เดอะตรีทัช >> จำหน่าย ตะเเกรงสระว่ายน้ำ ไฟใต้น้ำ เเละ บันไดสระว่ายน้ำ

เดอะตรีทัช >> จำหน่ายเเละรับงานติดตั้ง กระเบื้องหลังคาตราเพรช หลังคา TPI

เดอะตรีทัช >>  มีทีมช่างปูกระเบื้องที่มากประสบการณ์เเละมีผลงาน กว่า 500โครงการ ที่สามารถ ปูกระเบื้อง ไม่ว่าจะเป็น สระว่ายน้ำ กระเบื้องเคนไซ เเละช่างหินธรรมชาติ หินภูเขา หินทราย หินกาบ หินธรรมชาติทุกชนิด ไว้บริการทุกท่าน


 

project_01 project_11 project_10

project_09 project_09-1 project_08

project_07 project_06 project_05

project_04 project_03 project_02

 

Reviews Products The Three touch